Oorsuizen - Heilpraktiker Chirotherapie Eising

Heilpraktiker Chirotherapie Eising  |  Wemeltje Eising  |  0598 – 390322  |  wpractie@gmail.com

Klachten zoals het horen van gefluit, gezoem, gesis, gebrom of een ander geluid, zonder dat dit geluid ook daadwerkelijk aanwezig is, valt onder ‘oorsuizen’. Deze geluiden kun je constant of met tussenpozen waarnemen. Bij de ziekte van ziekte van Ménière komt dit symptoom vaak voor.