Heilpraktiker Chirotherapie Eising  |  Wemeltje Eising  |  0598 – 390322  |  wpractie@gmail.com

Wanneer je inademt, stroomt er lucht via je luchtpijp naar de kleine vertakkingen van jouw longen. Deze vertakkingen zijn je bronchiën. Daarna gaat de lucht naar de longblaasjes. Soms komen er bacteriën of virussen in de bronchiën terecht, en dit zorgt voor een ontsteking in de bronchiën. Hierdoor hoest je veel en kun je ademhalingsproblemen krijgen, zoals moeilijker ademhalen. Er zijn twee verschillende vormen: acute en chronische bronchitis. Bij acute bronchitis ontstaat de ontsteking van de bronchiën na een verkoudheid of griep, en deze ontsteking gaat na een tijdje weer over. Maar bij chronische bronchitis is de ontsteking blijvend. Chronische bronchitis vormt samen met longemfyseem COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease, oftewel chronische obstructieve longziekte).